فایل word نويززدايي ازتصاوير روزونانس مغناطيسي با بلوکي کردن فيلتر ميانگين گير غير محلي وفقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نويززدايي ازتصاوير روزونانس مغناطيسي با بلوکي کردن فيلتر ميانگين گير غير محلي وفقي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

داده های گرفته شده از تصاویر روزنانس مغناطیسی معمولا با نویز رایسی در زمان تصویربرداری خراب می شود که به طوری که دقت قابلیت اطمینان در تجزیه وتحلیل تصاویر را کاهش میدهد بنا بهاین دلیل روشهای حذف نویز اغلب به جهت افزایش پارامترهای سیگنال به نویز DNR وبهبود کیفتی اعمال می شود در این مقاله راه های جدیدی برای کاهش نویز تصاویر مغز درمراحل مختلف پردازش ارائه می شود. ما یک روش جدید با استفاده از فیلتر غیر محلی وفقی ارائه میدهیم که عملکرد این فیتلر غیر محلی عبارتند از: الف) تنظیم خودکار پارامتر هموار ب) انتخاب مناسیب ترین و کسل ب) پیاده سازی بلوکی ت) محاسباتی موازی اعتبار سنجی کمی بر روی مجموعه داده های مصنوعی تولید شده با دیتاست Brain web انجام می شود.

لینک کمکی