فایل word نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات و تکنولوژي نوين در رشد توريسم واقتصاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات و تکنولوژي نوين در رشد توريسم واقتصاد :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

گردشگری بخش بسیار مهمی در اقتصاد کشورها می باشد صنعت گردشگری رشد سریعی را تجربه کرده وموجب اشتغالزایی در صنایع مرتبط دیگر نیز می گردد این صنعت؛ همانند فعالیتهای مالی موجب افزایش اشتغال به ویژه در بخشهای حمل و نقل خرده فروشی؛ امکانات رفاهی و غیره گردیده و نقش زیادی رادر کمک به بهبود معاش در فعالیهای وابسته به خود همانند راهنماهای محلی یا روستایی فروش صنایعدستی و خانگی و.. ایفا می نماید.جذب گردشگر وابسته بهاطلاعات می باشد و فناوری اطلاعت وارتباطات می تواند در فعالیتهای مربوط به گردشگری نقش بسزایی ایفا نماید. فناوری اطلاعات به خصوص اینترنت میتواند راههای جدیدی را در ارائه خدمات مسافرتی و فروش محصولات ایجاد کند. این مقاله به موضوع بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات در گردش و افزایش رشد و وجود نوآوری در آن پرداخته وراه های نوین جذب گردشگر را مورد بررسی قرار داده است

لینک کمکی