فایل word نظر کاوي کاربران در مورد ويژگي هاي محصولات براساس برچسب گذاري واژاگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نظر کاوي کاربران در مورد ويژگي هاي محصولات براساس برچسب گذاري واژاگان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

در فضای رقابتی تجارت امروزی توجه به بازخوردهای دریافتی از مشتریان به عاملی پایدار در جهت یجاد ارزش افزوده از سوی سازمانها و بنگاه ها تبدیل شده است. سازمانها دریافتند که مشتریان رضایتمند نه تنها خود به تکرار فرایند خرید مبادرت می ورزند بلکه بازوی تبلیغاتی سازمانی میگردند. ازاین رو تحلیل صحیح این بازخوردها که با تکیه برابزارهای فناوری اطلاعات امکان پذیر گشته است عنصری کلیدی در موفقیت سازمانهای تجارت است اما در سالهای اخیر پژوهشهای گسترده ای در زمینه تجزیه و تحلیل احساسات کاربران؛ شناسایی و طبقه بندی احساسات و دسته بندی نیات صورت گرفته است براین اساس در این مقاله به ایجاد یک دیتاست از نظرات واقعی کاربران در مورد چند کالای مشخصی از پرداخته شده است.

لینک کمکی