فایل word مکانيابي ايستگاه پايه در شبکه هاي حسگر بي سيم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مکانيابي ايستگاه پايه در شبکه هاي حسگر بي سيم :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

گره های حسگر در شبکه های حسگر بی سیم به طور معمول ا ز باتری استفاده می کنند و پس از استقرار در جای خود ثابت باقی می ماند هنگامی که یک حسگر انرژی خود را از دست می دهد دیگر قادر به حس نمودن و پردازش داده ها نخواهد بود اینامر منجر به از دست رفتن حجم عظیمی از داده ها در شبکه و بروز شکست در حس نموددن وقاعی رخ داده در محیط و گزارش دهی آنها می شود مفهوم ایستگاه پایه سیار به تازگی به منظور بهبود کارایی کلی شبکه حسگر بی سیم معرفی شده است. در این تحقیق قصد داریم استراتژی جایگذاری پویایی ایستگاه پایه در شبکه های حسگر بی سیم را با توجه به انرژی گره ها ونقاط ناامن موجود در شبکه ارائه دهیم. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد الگوریتم پیشنهادی قادر است در طول زمان مناسبتری محل را جهت استقرار ایستگاه پایه انتخاب نماید.

لینک کمکی