فایل word مقايسه وتحليل تکنيک هاي مختلف ارائه شده براي نيازسنجي سيستم هاي خبره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه وتحليل تکنيک هاي مختلف ارائه شده براي نيازسنجي سيستم هاي خبره :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

سیستمهای خبره کمترین توجه را به مهندسی نیازها دارند. درواقع بدست آوردن تمام نیازهای مورد نیاز برای یک سیستم خبره بسیار مهم است اگر نیازها مطابق با تمام نیازهای مشتری نباشند حتی اگر عالی و بدون عیب کار کند؛ محکوم به شکست است در این مقاله تحلیل مشخصات سیستمهای خبره و فرایندهای مهندسی نیازها و تکنیک های ممکن که درتوسعه سیستمهای خبره می تواند به کار گرفته شود. در اینمقاله همچنین مناسبترین تکنیک برای توسعه سیستمهای خبره در هر مرحله از فرایندهای نیازسنجی سیستمهای خبره براساس نیاز پوشش داده شده مشخص خواهد شد.

لینک کمکی