فایل word معرفي يک پروتکل AODV ارتقا يافته در شبکه هاي حسگر با استفاده از الگوريتمهاي خوشه بندي گره ها جهت افزايش کارايي مسيريابي بين گره هاي شبکه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word معرفي يک پروتکل AODV ارتقا يافته در شبکه هاي حسگر با استفاده از الگوريتمهاي خوشه بندي گره ها جهت افزايش کارايي مسيريابي بين گره هاي شبکه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

روند رو به رشد تکنولوژی های به کار رفته در شبکه های حسگر بیسیم کاربردهای متنوعی رااز این شبکها برای بهبود کیفیت زندگی جوامع انسانی امکانپذیر نمودهاست. استفاده از شبکه های حسگر بی سیم برای تشکیل شبکه های کامپیوتری بین جاده ای برای تبادل اطلاعات لحظه ای خودروها و ایستگاه های پلیس جهت اعمال فرآیندها نظارتی و کاهش سوانح رانندگی مفیدمیباشد برای طراحی شبکه ی حسگر بی سیم مورداشاره وایجاد امکان عملیات شبیه سازی کامپیوتری در این شبکه ی حسگر بی سیم مورداشاره و ایجاد امکان عملیات شبیه سازی کامپیوتری در این شبکه نقشه الکترونیکی ازادراه خرم آباد بروجرد بههمراه تمامی علائمی وایستگاه های بین جاده ای در بستر شبیه ساز SUMO تهیه شدهاست.

لینک کمکی