فایل word مطالعه و بررسي روشهاي زمانبندي وظايف وتخصيص منابع در محيط رايانش ابري مبتني بر تکنيکهاي برنامه ريزي خطي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه و بررسي روشهاي زمانبندي وظايف وتخصيص منابع در محيط رايانش ابري مبتني بر تکنيکهاي برنامه ريزي خطي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

رایانش توزیع شده وابری به عنوان ابزاری برای به اشتراک گذاری منابع و امکانات رایانهای همگون وناهمگون جهت انجام کارهای بزرگ پدیدار شدهاست وضعیت دینامیک و ناهمگن منابع سختافزاری ونرم افزارهای کنترل کننده ونیز هزینه های تحمیل شده از سوی منابع ابری چنان حساس است که وجود یک زمانبند جهت مدیریت خدمات ابری ضروری می باشد. در این تحقیق ما یک مطالعه ی مروری داریم بر روشهای زمانبندی وظایف و تخصیص منابع درمحیط رایانشابری که با استفاده از روش برنامه ریزی خطی فرمولبندی شده اند وسعی کردهایم جنبه های مختلف هریک از این روشها و سازگاری آنها با فرمولبندی خطی را مورد ارزیابی قرار دهیم.

لینک کمکی