فایل word مروري جامع بر نيازمندي هاي امنيتي و حريم خصوصي اينترنت اشيا بر پايه فناوري ها پروتکل و معماري ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مروري جامع بر نيازمندي هاي امنيتي و حريم خصوصي اينترنت اشيا بر پايه فناوري ها پروتکل و معماري ها :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

به سرآغاز آنچه که به عنوان موج بعدی اینترنت تبلیغ می شود خوش آمدید: اینرنت اشیا که از اتصال میلیون ها تا میلیاردها تجهیزات تحت شبکه مختلف به یکدیگر تشکیل شده است با سرعت چشمگیری در حال تغییر تمامی جنبه های زندگی روزمره مردم از خانه ها ی هوشمند تا خودروها؛ صنایع؛ انرژی ؛ حمل و نقل حتی سلامت وبهداشت فردی و اجتماعی میباشد ویژگی باز بودن محیط lotنگرانی های امنیتی در مورداشیا مستقلیکه امکان به اشتراک گذاری خدمات و سایر قابلیتها به صورت فردی یا جمعی را دارند افزایش می دهد. ما د راین مقاله تلاش کردیم تا تمامی نیازمندی های امنیتی و حریم خصوصی اینرنت اشیا را در زمینه فناوریهای ان پروتکل های ارتباطی نیز چندین معماری مرجع و تجاری ان بررسی نموده و یک طبقه بندی جامع از نیازمندی ها ترتیب دهیم.

لینک کمکی