فایل word مروري جامع بر الگوريتمهاي کنترل ازدحام در شبکه هاي اقتضايي متحرک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مروري جامع بر الگوريتمهاي کنترل ازدحام در شبکه هاي اقتضايي متحرک :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

شبکه های اقتضایی متحرک بی سیم یکی از انواع شبکه های اقتضایی می باشد که از گره های متحرک مستقل با قابلیت خود پیکربندی تشکیل شده وهیچ ساخته ای شده ای ندارد. اما به دلیل توپولوژی پویااین شبکه ها با چالشهای گوناگونی از جمله سربار ازدحام و نامشخص بودن مسیر و سرعت حرکت گرهها روبرو هستند. تحقیقات زیادی در زمینه ازدحام در شبکه های ادهاک انجام شده و تکنیکهای مختلفی برای کنترل ازدحام ارائه شده است کنترل ازدحام به تکنیک ها و مکانیزمهاییاشاره می کند که می توانندازازدحام جلوگیری و یا انرا از بین برند. هدف این مقاله بررسی انواع الگوریتم های موجود جهت کنترل ازدحام و مقایسه آنها می باشد.

لینک کمکی