فایل word مروري بر مقالات مسيريابي مبتني بر خوشه بندي و کارآمد از نظر انرژي در شبک هاي حسگر بيسيم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مروري بر مقالات مسيريابي مبتني بر خوشه بندي و کارآمد از نظر انرژي در شبک هاي حسگر بيسيم :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

شبکه های حسگر بی سیم ترکیبی از وسایل مستقل می باشند که اطلاعات جمع آوری شده را با ا ستفاده از مسیریابی بی یسم چندگانه به گره ای که سینک نامیده میشود انتقال میدهند یکی از مهمترین چالشهای در شبکه های حسگر بسی سیم طراحی مکانیزم مسیریابی کارآمد از نظر انرژی برای افزایش طول عمر شبکه به دیل محدودیت ظرفیت انرژی گره های شبکه است. در این مقاله فاصله بهینه باقی مانده درانتخاب سرخوشه موورد توجه قرار می گیرد مصرف انرژی برای سرخوشه بودن به صورت یکسان در اعضای خوشه پخش می شود.این مطالعه به بررسی الگوریتم های مسیریابی مبتنی بر خوشه بندی و کارآمد از نظر انرژی پرداخته است که د راین میان الگوریتم CBER بهترین عملکرد را داشته است. مصرف انرژی برای سرخوش بودن به صورت یکسان د راعضای خوشه پخش می شود نتایج اجرا نشان می دهد که طرح CBER مصرف انرژی را کاهش داه و عمر شبکه از شبکه های چندگامه را در مقایسه با الگوریتم های شناخته شده LEACH و HEED طولانی تر می کند.

لینک کمکی