فایل word مروري بر مراحل ساخت هستي شناسي پزشکي وايجاد قوانين استنتاج جهت تشخيصبيماري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مروري بر مراحل ساخت هستي شناسي پزشکي وايجاد قوانين استنتاج جهت تشخيصبيماري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

وب معنایی از تکنولوژی های خاصی از جمله هستی شناسی تشکیل شده کهاین تکنولوژی بعنوان ابزاری برای نمایش دانش یک حوزه استفاده می شود با توجه به محدودیتهای پایگاه داده رابطه ای در مقابل تکنولوژی معنایی ساختارهستی شناسی پزشکی و فرایند ساخت ان را ارائه نموده همچنین جهت تشخیص مفوم تشخیص چند سطحی را که در ان یک آسیب شناسی می تواند به عنوان یک عنصر تشخیصی از آسیب شناسی دیگر به عنوان یک یافته در نظر گرفته شود معرفی می نماییم.

لینک کمکی