فایل word مروري بر روشهاي استخدام مشارکت کننده در سيستمهاي جمع سپاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مروري بر روشهاي استخدام مشارکت کننده در سيستمهاي جمع سپاري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

سیستمهای جمع سپاری به عنوان یک مدل جدید محاسبات توزیع شده این امکان را فراهم می کنند که از خرده جمعی برای حل مسائل استفاده شود همچنین یک راه موثر برای انجام وظایفی است که برایافراد آسان ولی برای کامپیوتر ها مشکل می باشد این سیستمها افراد زیادی را برای حل مسائلمختلف به خدمت می گیرند. در سالهای اخیر این سیستمها به طور گسترده هدف فعالیتهای بدخواهانه قرار گرفته اند. علاوه بر این در برخی سیستمها وظیفه ها به افرادی غیر متخصص و با اطلاعات ناقص در مورد آن وظیفه داده می شود علاوه بر این در برخی سیستمها وظیفه هابه افرادی غر متخصص وبااطلاعات ناقص در مورد آن وظیفه داده می شود.همچنین انواع سیستمهای جمع سپاری مبتنی بر وب جمع سپاری موبایل کنترل کیفیت و روشهای ان مورد بخث قرارگرفته است و درپایان جمع سپاری محلی مسائل باز و مسیرهای تحقیقات آینده با یک نتیجه گیری مطلوب ذکر شده است.

لینک کمکی