فایل word مروري بر حملات کليد مرتبط روي مرزهاي قالبي simon, AES

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مروري بر حملات کليد مرتبط روي مرزهاي قالبي simon, AES :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

یکی از حملات نیرومند برای بررسی نقاط ضعف الگوریتم زمانبندی کلید و رمزنگاری رمزهای متقارن؛ حمله ی کلید مرتبط وحملات ترکیبی با این حمله است هرچند این حمله حمله ازنظر عملی مورد بررسی قرار نمی گیرد باتوجه به توانایی انتخاب مهاجم در روابط بین کلیدهای بررسیاین حمله در بحث نظری و اشکارسازی نقاط ضعف زمانبندی کلید اهمیت بسیاری دارد. رمز قالب SIMON باساختار فیستل به صورت خانواده ای 10نسخه ای برای بهینه سازی سخت افزاری رمزهای سبک وزن توسط سازمان امنیت ملی امریکا در چندسال اخیر معرفی شدهاست رمز قالبی SIMON با هدف مقاومت در برابر حملات کلید مرتبط طراحی شده است

لینک کمکی