فایل word مروري بر چالشهاي تجزيه وتحليل کلان داده و راه حل هاي رفع آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مروري بر چالشهاي تجزيه وتحليل کلان داده و راه حل هاي رفع آنها :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

امروزه کلان داده به عنوان یک منبع غنی و ارزشمند برای رنج گسترده ای از سازمانها به رسمیت شناخته شده است داده های تولیدشده از انواع منابع با حجم بسیار زیاد سرعت بالا و ساختمان داده متفاوت را کلان داده می نامند به علت اینکه اینداده ها بدون در نظرگرفتن شرایط کلان داده و در ذهن طراحی و بیشتر آنها مبتنی بر معماری ممرکز ساخته شده اند در اینمقاله چالشهای تجزیه و تحلیل کلان داده در جنبه های مقیاس داده ناهمگنی داده و پردازش به موقع داده برای تجزیه و تحلیل عمیق کلان داده مرور شده و همچنین ابزارهایی از جمله پایگاه داده های NOSQL و مدل برنامه نویسی موازی توزیعی MapReduce به عنوان راه حل هایی برا ی تجزیه وتحلل کلان داده بررسی شدهاند.

لینک کمکی