فایل word مروري بر پايگاه داده هاي ابري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مروري بر پايگاه داده هاي ابري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

امروزه سیستمهای مدیریت پایگاهداده رابطهای بخشی ضروری و جداییناپذیر در اکثر محیطهای محاسباتی هستند.با ورود میزبانی محاسبات ابری و ذخیرهسازی ابری, فرصت ارائه یک سیستم مدیریت پایگاهداده ابری بهعنوان یک سرویس برونسپاری درحالتوسعه و پیشرفت است. پایگاهدادههای ابری, روشهای منحصربهفردی را برای ارائه کردن, مدیریت کردن و استفاده از خدمات پایگاهداده پیشنهاد میدهند. سیستمهای مدیریت پایگاهداده مقیاسپذیر, بخشی حیاتی از زیرساختهای ابری هستند که شامل حجم کاری فشرده و سیستمهای پشتیبانی تصمیم میباشند. این مقاله مروری بر ویژگیها و معماری پایگاهداده ابری ارائه میدهد و به بررسی مزایا و چالشهای مربوط به سیستمهای پایگاهداده ابری میپردازد.

لینک کمکی