فایل word مديريت فراداد در انجام عمليات استخراج, تبديل و بارگذاري در پايگاه داده تحليلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مديريت فراداد در انجام عمليات استخراج, تبديل و بارگذاري در پايگاه داده تحليلي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

پایگاه داده تحلیلی جهت نگهداری داده ها با ساختاری مناسب برای تحلیل بکار می رود فراینداستخراج تبدیل و بارگذاری عبارت است از تبدیل بعضی از داده های منبع به فرم مناسب و انتقال آنها به پایگاه داده تحلیلی در طی اینمراحل داده ها از یک یا چند پایگاه داده منبع به یک پایگاه داده تحلیلی منتقل می شوند. این امر باعث صرفه جویی در هزینه و زمان مورد نیاز برای اعمال تغییرات می شود از این روبرای نگهداری و مدیریت اطلاعات مربوط به طراحی و اجرای این فرایند از فراداده ها استفاده می شود . از این رو برای نگهداری و مدیریت اطلاعات مربوط به طراحی واجرای این فرآیند از فراوردها استافده می شود دراین مقاله روشی باری ذخیره و مدیریت فراداده ها ارائه می شود به طوری کهاطلاعات برای مدیران سیتسم به راحتی قابل فهمم باشد و افزونگی فرا داده ها تا حدمطلوبی کاهش داده شود.

لینک کمکی