فایل word مدلهاي تصميم گيري در سيستمهاي خود تطبيق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مدلهاي تصميم گيري در سيستمهاي خود تطبيق :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

سیستم نرم افزاری خود تطبیق با حذف دخالت انسانی و جایگزنی ساختارهای حلقه بسته با ساختارای باز قادر است به صورت برخط خود را با تغییرات تطبیق دهد. در راستای تحقیق این هدف چنین سیستمی باید به صورت خودکار رفتارش را مدیریت کند و این به مفهوم شناسایی تغییرات مهم تصمیم گیری در مورد چگونگی واکنش به تغییرات و در نهایت انجام عملیات برای اجرای تصمیم موردنظر می باشد. در منابع تحقیقاتی خود تطبیق ارائه شده است . باتوجه به اهمیت کاربرد سیستمها خود تطبیق د رمحیط های متغیر و پویایی کنونی و همچنین مرحله تصمیم گیری در این سیستمها در این مقاله مفهم سیاستهای خود تطبیق مدلهای تصمیم گیری ارائه شده برای تصمیمگیری در سیستمهای خودتطبیق و مزایا و معایب هریک شرح داده خواهد شد.

لینک کمکی