فایل word مدل سازي تداخلهاي معنايي براي بصري سازي آنها در نسخه بندي مدل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مدل سازي تداخلهاي معنايي براي بصري سازي آنها در نسخه بندي مدل :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

با توجه به رشد سریع پیچیدگی و افزایش اندازه سیستمهای نرم افزاری استفاده از سیستمهای کنترل نسخه مدل در فرایند توسعه مدل رانده ضروری است گرچه با استفاده از این سیستمها امکان وقوع تداخل در زمان ادغام نسخه های مختلف به وجود می آید لذا برای جلوگیری از این امر نیازمند روشی جهت کشف ورفع این تداخلها می باشیم تداخل معنایی یکی از انواع تداخلهای است که عملیات کشف بصری سازی و رفع آن دشوار بوده وتاکنون روشی جهت بصری سازی ان ارائه نشده است بنابراین در این مقاله هدف اصلی ارائه رویکردی جدید جهت مدلسازی تداخلهای معنایی به منظور بصری سازی این تداخلها در زمان ادغام می باشد نتایج به دست امده به خوبی نشان می دهد که استفاده از این مدل امکان کشف و بصری سازی تداخلهای معنایی را فراهم نمودهاست.

لینک کمکی