فایل word مدل توصيه گر جهت ارائه قطعه حذف شده از تصوير بر پايه الگوي مکرر و تابع چارک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مدل توصيه گر جهت ارائه قطعه حذف شده از تصوير بر پايه الگوي مکرر و تابع چارک :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

امروزه ما بدون شک در دنیای پر از تصاویر زندگی می کنیم. با ظهور نرم افزارهای ویرایش تصویر هر شخصی به صورت بلقوه امکانات دستکاری و تغییر تصاویر را در اختیار دارد همچنین این امکان وجود دارد تا بدون باقی ماندن هر گونه اثری ازدستکاری ویژگی های مهمی به یک تصویر اضافه و یا حذف شود لذا یافتن روشی جهت تشخیص قطعه حذف شده امری مهم و ضروری به نظر می رسد. هدف از این مقاله بکارگیری مدلی توصیه گر جهت ارائه پیشنهادهای مناسب و قابل اعتماد برای قطعه حذف شده از تصویر می باشد. براساس این روش فضای جستجو کاهش و پیشنهادها قابل اعتماد و دقیقتر می شود.

لینک کمکی