فایل word کنترل ترافيک تقاطع هوشمند به روش فازي ومدلسازي بااستفااده از شبکه پتري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کنترل ترافيک تقاطع هوشمند به روش فازي ومدلسازي بااستفااده از شبکه پتري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

با ازدیاد رشد جمعیت و افزایش وسایل نقلیه درون شهری؛ عبور و مرور بین تقاطع ها به دلیل تراکم زیاد باعث به وجود آمدن اختلال وباعث هدر رفتن زمان میشود. چراغ راهنمایی یک ابزار کارآمد برای کنترل رفت و آمد و ازبین رفتن تعارض میان جریانهای ترافیکی و به عنوان تمهیدی جهت افزایش کارایی سیستم کنترل تقاطع مورد استفاده قرار میگیرد دراینمقاله چهار راه شهیدمطهری خرمشهر به عنوان تقاطع اصلی شهر درنظر گرفته شده و جهت بررسی ان داده های عینیبراساس مشاهده تقاطع موردنظر و تجربه خبرگان ومامورین راهنمایی و رانندگی جمع آوری شداست.

لینک کمکی