فایل word کشف وقايع صوتي محيطي براساس مدل پارامتريک بدون نظرات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کشف وقايع صوتي محيطي براساس مدل پارامتريک بدون نظرات :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

کشف وقایع صوتی از رکوردهای ضبط شده در محیط کار زندگی یک نیاز روزافزو ن جهت گردآوری اطلاعات در اینگونه محیط ها است به طوری که تاکنون شناسایی وکشف وقایع صوتی خاص در کاربردهای متعددی مورد استفاده قرار گرفته است هدف این پژوهش کشف تمام وقاعی صوتی رخداده در رکورد ضبط شده و تعیین محدوده زمانی برا هریک از انها است شاخصه های مهم سرعت و دقت زمانی و همچنین بروز کمترین خطا در عملیات کشف وقاعی صوتی هستند. نتایج کشف وقایع میانگین دقت و درستی را 83 درصد میانگین فراخوانی را 71.5 درصد ومیانگین کارایی را 75.1 درصد نمایش میدهد.

لینک کمکی