فایل word کاربرد طبقه بندي کمک الگوريتم فرهنگي در پيش بيني و تشخيص سرطان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کاربرد طبقه بندي کمک الگوريتم فرهنگي در پيش بيني و تشخيص سرطان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

اصلیترین مرحله در پزشکی تشخیص بیماری است با توسعهداده کاوی و تکنیکهای آن سیستمهایی جهت انجامآسان و دقیقتر این مرحله بوجودآمده اند. از جمله این تکنیکها میتوان به طبقه بندی اشاره کرد که طی آنبرای داده های یک دیتاست یک مدل طبقه بندی ایجاد می شود یکی از روشهایطبقه بندی نیزاستفاده ازابر صفحهاست که طی آن یک یا چند ابر صفحه بسته به نوع دیتاست برای تفکیک داده های کلاسهای مختلف استفاده می شود در این مقاله سعی شده است تا از الگوریتم فرهنگی وتکنیک ابر صفحات برای ایجاد یک سیستم طبقه بند برای دیتاست پزشکی استفاده شود.

لینک کمکی