فایل word فشرده سازي تصاوير شبکيه با استفاده از روش بازنمايي تنک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word فشرده سازي تصاوير شبکيه با استفاده از روش بازنمايي تنک :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر علاقه زیادی به استفاده از ارائه تنک سیگنال به وجود آمده, استفاده از یک دیکشنری کامل که شامل اتمهایی به عنوان نمونه هستند کدینگ تنک, باتوجه به داده های ورودی بدون برچسب یک کلاس از الگوریتم ها برای پیدا کردن بازنمایی مختصر از داده را فراهم می کند. کدگذاری تنک بردارهای داده را به صورت ترکیب خطی تعداد کمی ازمولفه های یک دیکشنری overcomplete بیان می کند و یک روش موفق در انتخاب ویژگی می باشد. کاربردهایی که از ارائه تنک استفاده می کنند بسیار زیاد هستند و شامل فشرده سازی, استخراج ویژگی حذف نویز, لبه یابی, شناسایی چهره ردیابی اشیا و.. می باشد . درواقع تخمینی از یک سیگنال را با بعد پایین تری ارائه می دهد کاربردهایی کهاز ارائه تنک استافده می کنند بسیار زیاد هستند و شامل فشرده سازی استخراج ویژگی حذف نویز؛ لبه یابی شناسایی چهره ردیابی اشیا و... می باشد که موارد ذکر شده که از طریق کدگذاری تنک به صورت بهتری انجام می شوند در این مقاله روشی برای فشرده سازی تصاویر شبکیه براساسا ارائه تنک پیشنهاد شده است.

لینک کمکی