فایل word فشرد سازي سيگنالهاي مغز با استفاده از خوشه بندي زيرباندهاي موجک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word فشرد سازي سيگنالهاي مغز با استفاده از خوشه بندي زيرباندهاي موجک :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

بار شد سیستمهای پزشکی از راه دور, نیاز به انتقال حجم بالای سیگنال های پزشکی از جمله سیگنالهای پزشکی از جمله سیگنالهای مغز به منظور تحلیل و تشخیص بیماریها و نظارت دائمی وضعیت بیماران ضروی می باشد. معمولا این سیستم ها 24 ساعته بوده و درتمام مدت حجم زیادی از داده های مغزی را انتقال می دهند. از طرفی سیستمهای آنالیز هوشمند که بخش اصلی از سیستمهای پزشکی از راه دور می باشند در کاربردهای پزشکی سیگنالهای مغزی معمولا از جندین کانال مختلف نمونه برداری می شوند لذا توجه به ساختار چندکاناله آنها برای ارائه روشهایی کارآمد در فشرده سازی بالا بتوانند خطای کمتری در بازسازی سیگنال داشته باشند حائز اهمیت می باشد. در این مقاله نیز با در نظر گرفتن شباهتهای بین کانالی که در اثر همسایگی حسگرهای نصب شده به وجود می آید سعی بر ارائه روشی ساده و کارآمد گردیده است.

لینک کمکی