فایل word عملکرد RRNS منظم براساس کدهاي بلوکي زماني مکاني با عدم - Mappingتطبيقي آگاهي احتمالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عملکرد RRNS منظم براساس کدهاي بلوکي زماني مکاني با عدم - Mappingتطبيقي آگاهي احتمالي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در این مقاله ما یک طراحی جدید کدهای بلوکی زمانی مکانی پیوسته STBCs را با استفاده از کدهای سیستم عددی باقی مانده ی اضافه RRNS سیستماتیک و منظم پیشنهاد میکنیم. ارتباط بین باقی مانده ها و مجموعه ها سیگنال پیچیده با ترکیب طرح های Direct Mapping احتمال پیشین براساس Mapping فاصله آگاه و Mapping غیر مستقیم بهینه سازی شده است. نشان داده شده است که Mapping غیرمستیم هنگامی که برای طرح های کدگذاری RRNS استفاده شدمیتواند انتقال و عملکرد کارآمدتری را نسبت به MappingM-ary ساده ارائه دهد. همچنین دیده شده است که کدهایRRNS-STBC منظم عملکرد برتر و بالاتری رادرمقایسه با RRNS-STBC غیر منظم برای پارامترهای کد مشابه نظر به باینری دودویی کارامدتر برای نگاشت باقی مانده فراهم و ارائه می کند.

لینک کمکی