فایل word طراحي ي الگوريتم ترکيبي هوشمند در طبقه بندي توده هاي مختلف سرطاني پستان در مبناي تصوير برداري حرارتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي ي الگوريتم ترکيبي هوشمند در طبقه بندي توده هاي مختلف سرطاني پستان در مبناي تصوير برداري حرارتي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در ایران سرطان سومین عامل مرگ و میر است و در بین بیماری ها سرطان پستان شایع ترین عامل مرگ و میر در زنان ایرانی به حساب می آید به گونه ای که یک پنجم سرطان پستان شایعترین عامل مرگ و میر در زنان ایرانی ناشی از بروز این سرطان است. در این مقاله برای تشخیص میزان و شدت اثر سرطان سینه ویژگی هایی مختلفی نظیر واریانس , چولگی, آنتروپی, اسکیونس و.. از تصاویر حرارتی سینه استخراج می شوند. نتایج حاصل آمده نماینگر عملکرد کارآمد سیستم خودکار تفکیک کننده سرطان در تصاویر سینه است و این ادعا با محاسبه ضریب همبستیگ میسر شده است.

لینک کمکی