فایل word طراحي و پياده سازي يک سيستم خبره مبتني بر دانش جهت ارزيابي جامع کمي و کيفي کارکنان يک سازمان واراه راهکار جهت ارتقا عملکرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي و پياده سازي يک سيستم خبره مبتني بر دانش جهت ارزيابي جامع کمي و کيفي کارکنان يک سازمان واراه راهکار جهت ارتقا عملکرد :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

ارزیابی عملکرد به عنوان یک سیستم خود اصلاحی نقش بسیار بزرگی در بهبود و توسعه سازمانها دارد سازمان ها تا زمانی که برای بقا تلاش می کنند خود را نیازمند حضور در عرصه ملی و جهانی می دانند, باید اصل را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند این اصل حاصل نمی شود مرگ اینکه زمینه دستیابی به آن با بهبود مدیریت عملکرد امکانپذیر شود این بهبود را می توان با گرفتن بازخور لازم از محیط درونی و پیرامونی تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهیددهای سازمان, مسئولیت پذیی و جلب رضایت مشتری با ایجاد و بکارگیری سیستم ارزیابی عملکرد با الگوی متناسب ایجاد کرد.

لینک کمکی