فایل word طراحي لايه اطلاعات بر مبناي شبکه هاي همتا به همتا براي ابر چندرسانه اي سيار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي لايه اطلاعات بر مبناي شبکه هاي همتا به همتا براي ابر چندرسانه اي سيار :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

مقاله حاضر روی یک مفهوم جدید و نوظهور به نام رایانش شخصی منعطف متمرکز می باشدکه توانایی توزیع پردازش اطلاعات در میان چندین دستگاه شخصی که یک ابر سیار را تشکیل میدهد. از جمله پیچیده ترین چالشها برای فراهم آوردن لایه اطلاعات برای سیستم تبادل اطلاعات ورودی به صورت شفاف بین گره ها می باشد. باتوجه به اینکه تقسیم بندی اطلاعات؛ یک برنامه مخصوص است پیاده سازی لایه های اطلاعات به کمک همانند سازی و راهبردهای توزیع بار به علت تحرک دسترس پذیری متناوب و ماهیت توزیع سیستمهای ابر سیار امکانپذیر نمی باشد این مقاله ضمن بررسی مشکلات موجود به ارائه یک راهکار جامع برای طرحی لایه اطلاعات بر مبنای شبکه های همتا به همتا برای رایانش توزیع شده به وسیل ی دستگاه های شخصی می پردازد.

لینک کمکی