فایل word طراحي پياده سازي يک روش مدلسازي هوشمند داده هاي ورودي براي بهبود عملکرد سيستمهاي تخمينگر عصبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word طراحي پياده سازي يک روش مدلسازي هوشمند داده هاي ورودي براي بهبود عملکرد سيستمهاي تخمينگر عصبي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

امروزه محققان ترجیح می دهند مکانیزمی در اختیار داشته باشند که بتوانند انها را در امور تصمیم گیریشیان یاری نماید به همین دلیل توجه به روشهای تشخیص و پیش بینی موردتوجه قرارگرفته اند. شبکه های عصبی مصنوعی ANNs ابزار ریاضی هستند که با تقلید از سیستم عصبی بیولوژیک ساخته شدهاند طراحی تخمینگر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی می تواند بر مشکلات عددی فائق آمده با سرعت بیشتری نسبت به سایر روشها عمل تخمین را انجامدهد. روش جدید ارائه شده ابتدا به اعتبارسنجی ویژگی ها می پردازد سپس ویژگیای انتخاب می شوند که رتبه بیشتری را کسب کرده اند.

لینک کمکی