فایل word شناسايي محل خطا در شبکه هاي حسگر بيسيم با يک روش اکتشافي مبتني بر منطق فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناسايي محل خطا در شبکه هاي حسگر بيسيم با يک روش اکتشافي مبتني بر منطق فازي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

خطا در شبکه های حسگر بیسم تاثیر قابل توجهی از نظرامنیتی اقتصادی و غیره بر روی عملکرد شبکه دارد وقوع خطا و شناسایی مکان دقیق خطا در شبکه های حسگر بسیم یک از جالشهای اصلی این شبکه های است. برای شناسایی مکان دقیق خطا در شبکه های حسگر بیسیم؛ هزینه تست اجزای شبکه به عنوان مهمترین مسئله محسوب می شود دراین مقاله یک روش اکتشافی مبتنی بر منطق فازی برای شناسایی محل خطا در شبکه های حسگر بیسیم معرفی میشود. هدف از ارائه این روش کمتر کردن هزینه های شناسایی خطا در شبک های حسگر بیسیم است براساس نتایج بدست آمده از شبیه سازی ها روشارائه شده هزینه شناسایی محل خطاها را نسبت به روشهای موجود کمتر می کند.

لینک کمکی