فایل word شناسايي ريسکهاي نرم افزاري ومدلسازي مديريت ريسک درگمرک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناسايي ريسکهاي نرم افزاري ومدلسازي مديريت ريسک درگمرک :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

نظر بهاینکه اطلاعات بعنوان عاملی پرارزش در فرایند تولید بشمار می آید که وجود سیستمهای اطلاعاتی کارامد از الزامات رسیدن به مزیت رقابتی است تغییرات سریع تکنولوژی در کنار نتایج مثبت کاربست آن ریسکهایی نیز در سازمانها به همراه داشته است که با اتکا به روشهای استاندارد در قبال استفاده از فرصتها و پیشگیری از رخداد تهدیدات و صرف زمان و منابع بیش از اندازه از سازمان محافظت می نماید. در این پژوهش ضمن بررسی میزان طراحی چابک گونه ی سامانه جامع امور گمرکی از طریق تهیه پرسشنامه و مصاحبه و بررسی میزان طراحی چابک گونه ی سامانه جامع امور گمرگی صورت گرفته است سپس الگویی تطبیقی براساس مدل اسمیت به منظور مدیریت ریسک در گمرک پیشنهاد می گردد.

لینک کمکی