فایل word شناسايي رويداد در يک ورزش تعاملي دونفره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناسايي رويداد در يک ورزش تعاملي دونفره :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

امروزه تشخیص رفتار انسان و رویدادهای ویدیو, تحلیل ویدیو و خلاصهسازی ویدیوها اهمیت بیشتری پیدا کرده اند.در این مقاله به تشخیص رویدادهای ویدیو پرداخته می شود. حوزه کاری انتخاب شده, ویدیوهای دارای رفتارهای تعاملی انسان و به طور ویژه کشتی آزاد است و در تشخیص رویداد, رویدادهای سطح پایین و سطح میانی تعاملی در نظر بوده است. مجموعه دادهای مورد استفاده از ویدیوهای مسابقات رسمی کشتی استخراج شده است که شامل پنج فن کشتی و از هر فن 15 ویدیو میباشد. همچنین یک ماژول آماده مفروض است که در هر فریم, پیشزمینه را به ما میدهد. در واقع ما سایهنمای کشتیگیران در هر ویدیو ورودی را داریم. از ویژگیهای شار نوری و هیستوگرام شار نوری و همچنین رده بند SVM تشخیص رویدادها استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهند که استفاده از ردهبند SVM شعاعی که تمام ویژگیها شامل ویژگیهای شار- نوری و HOF به آن داده شدهاند, بهترین دقت به میزان 86/82 را تولید می کند.

لینک کمکی