فایل word سيستم پشتيباني تصميم گيري مبتني بر منطق فازي به منظور ارزيابي تامين کنندگان در زنجيره تامين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word سيستم پشتيباني تصميم گيري مبتني بر منطق فازي به منظور ارزيابي تامين کنندگان در زنجيره تامين :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

مدیریت زنجیره تامین SCM یکی از موضوعات سازمانی مهم می باشد و ارزیاب مناسب ازتامین کنندگان یکی از فاکتورای موفقیت زنجیره تامین می باشد در سازمانهای که پیچیدگی عملایتی آنها در سطح ساده است انتخاب تامین کننده به طور کلی تحت تاثیر متغیرهای اندکی قیمت؛ زمان تحویل؛ کیفیت قرار میگرد و اغلب با توجه به تجربه خریداران انجام می شود برای کارشناسان و تصمیم گرندگان بسیاردشوار می باشد که تعادلی بین معیارهای مختلف به منظور دستیابی به هد نهایی ایجادنماید. هدف این مقاله ارائه یک روش ارزیابی وانتخاب تامین کننده مبتنی بر منطق فازی می باشد که هر دوجنبه را درنظر می گیرد.

لینک کمکی