فایل word سيستم انذاز گيري بدن با استفاد از پردازش تصوير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word سيستم انذاز گيري بدن با استفاد از پردازش تصوير :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

روشهای فراوانی برای پردازش تصاویر وجود دارند که هریک دارای ویژگی های خاص خود می باشند استفاده از ویژکی های پردازش تصویر در بروزرسانی تکنولوژی های امروزی کمکی فراوانی کردهاست یکی ازتکنولوژی های پرکاربرددرپردازش تصویراندازه گیری اشیا می باشد در این مقاله روشی پیشنهاد شده که بتوان با استفاده از این تکنولوژی و بکارگیری چند روشنرمافزاری بتوان سایز بدن انسانرا بدست اورد که درصنعت پوشاک تجارت الکترونیک مورد استفاده قرار می گیرد در واقع پس از پردازش تصویر وآنالیز آنبه کمک نرمافزار و استفاده از مدل مخق مارکوف و کدفریمن می توان سایز اندازه بخشهای دلخواه را بدست آورد.

لینک کمکی