فایل word زيرساخهاي مورد نياز جهت پياده سازي شبکه و خانه شهروندان مطالعه موردي: کاهش پيک بار هوشمندسازي خانه ها در شهر زاهدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word زيرساخهاي مورد نياز جهت پياده سازي شبکه و خانه شهروندان مطالعه موردي: کاهش پيک بار هوشمندسازي خانه ها در شهر زاهدان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

باتوجه به پیشرفتهای بوجود آمده در فناوری ارتباطی و پیدایش شبکه های هوشمند برق وادغام آن با شبکه برق سنتی و توجه به آسایش و رفاه اجتماعی امروزه مبحث خانه های هوشمند به طور گسترده ای مورد توجه محققان و مخترعان قرار گرفته است افزایش تقاضا در ساعت پیک بار باتوجه بهمحدودیت تولید باعث کمبود برق در این ساعات می گردد لذا باید به هوشمندسازی خانه ها در بستر شبکه هوشمند بپردازیم. تا بدین وسیله بتوان بخشی از درخواست بار را به ساعات غیر پیک منتقل نموده و سبب پایداری شبکه برق وکاهش پیک بارگردید. نتایج شبیه سازی با نرم افزار متلب نشان داد اجرای برنامه زمانبندی مصرف لوازم خانگی سبب انتقال مصرف به میزان 15 درصد به ساعات غیر پیک گردید

لینک کمکی