فایل word زمانبندي وفقي گردش کار در رايانش گريد بر اساس دسترسي پويا به منابع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word زمانبندي وفقي گردش کار در رايانش گريد بر اساس دسترسي پويا به منابع :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

رایانش گرید امکان اشتراک منابع و همکاری در مقیاس بزرگ برای حلمسائل پیشرفته علمی وکاربردهای مهندسی را فراهم میکند. بخش مرکزی رایانش گرید برنامه ریزی کارهای به منابع می باشد. استراتژیهای مختلفی پیشنهاد شده اند شامل استراتژی دینامیک و استاتیک مورد اول کارها را قبل از زمان اجرای واقعی به منابع می دهد و آخری آنها را در زمان اجرا برنامه ریزی می کند. برنامه ریزی استاتیک عملکردبهتری دارد اما برای محیط های گرید دینامیک مناسب نمی باشد فقدان منابع تخصیص یافته و تغییرات دردسترسی به آنها در زمان اجرا این برنامه ریزی را به یک چالش بزرگ تبدیل نموده است درمطالعه حاضر یک رویکرد وفقی برای برنامه ریزی گردش کار برای منابع گرید دینامیک براساس روش برنامه ریزی پیشنهاد شده است. نتایج شبیه سازی با استفاده از گراف های کاری تولید شده تصادفی و گراف های کاری متناظر با مسائل واقعی نشان میدهند که الگوریتم پیشنهادی قادر به مقابله با نوسانات دسترسی به منابع بوده و عملکرد کلی بهینه ای تولید می کند.

لینک کمکی