فایل word زمابندي کاري مبتنيبر آخرين مهلت کاربران در رايانش گريد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word زمابندي کاري مبتنيبر آخرين مهلت کاربران در رايانش گريد :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

رایانش گرید میتواند سکبی از رایانش توزیع یافته باشد که توانایی اشتراک منابع در مکانهای مختلف جغرافیایی را فراهم نموده و هماهنگ کند. طراحی منابع در رایانش گرید به دلیل ماهیت ناهمگون و دینامیک منابع کاری پیشرفته میباشد. تغذیه باکتریای اخیرا به عنوان یک الگوریتم بهینه سازی جهانی برای مدیریت و بهینه سازی توزیع یافته مطرح شده است این مقاله کار روش بهینه سازی تغذیه باکتریایی برای طراحی منابع گرید را پیشنهاد می کند. عملکرد برنامه الگورتیمیک طرح ریزی شده با الگوریتم های متا ابتکاری موجود از طریق جعبه ابزار GridSim مقایسه شده است نتایج تجربی نشان داده است که برنامه طرح ریزی شده بهتر از الگوریتم موجود از طریق حداقل نمودن قیمت و زمان اجرای کاربردهای کاربری تحویلی به گریدعمل می کند.

لینک کمکی