فایل word رويکردي جديد در مدل سازي يک شبکه عصبي پرسپترون فازي تطبيقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رويکردي جديد در مدل سازي يک شبکه عصبي پرسپترون فازي تطبيقي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در این مقاله روش جدیدی برای مدلسازی یک شبکه عصبی پروسپنرون فازی تطبیقی )perceptron neural network Adaptive fuzzy از ترکیب سیستم فازی (Takagi–Sugeno–Kang) TSK و شبکه عصبی MLP Multi-Layer Perceptron ارائه شده است در مدل پیشنهادی تابع ثابت یا خطی ورودی ها در بخش نتیجه سیستم فازی TSK با شبکه عصبی پرسپترون دولایه جایگزین می شود بنابراین هر قانون فازی از مجموعه فازی برای جدا کردن استفاده شده است نتایج به دست آمدهاز اجرای روش AFP روی این دو دستگاه نشان می دهد روش پیشنهادی با تعداد پارامترهای کمتر و سرعت بیشتر می تواند به دقت قبولی دست یابد.

لینک کمکی