فایل word روش نوين دست به دست شدن عمودي با استفاده از تحليل شبکه اي فازي و الگوريتم ژنتيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word روش نوين دست به دست شدن عمودي با استفاده از تحليل شبکه اي فازي و الگوريتم ژنتيک :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

محیط انتشار امواج بیسیم و جابجایی کاربران در سیستم باعث ایجاد چالشهای گوناگونی در طراحی الگوریتمهای کنترلی سیستم می شود. الگوریتم های تعویض کانال سریع و دقیق برای افزایش ظرفیت و کیفیت ارتباط در سیستم ارتباطی بی سیم سلولی مورد نیاز می باشد کاهش شعاع سلولها و پیچیده تر شدن محیط انشار باعث می شود تا الگوریتم های سنتی تعویض کانال؛ دیگر جوابگوی نیازمندیهای کنونی نباشند. در این روش برای به دست آوردن بعضی از قسمتهای الگوریتم تعویض کانال پیشنهادی از الگوریتم کوانتوم ژنتیک استفاده شده است. این الگوریتم بر پایه شبکه لایه ای بیان شده است تا بتواند دارای قابلیت بالایی باشد برای بررسی الگوریتم از نرم افزار متلب کمک گرفته شده است تا بتواند محاسبات سنگین در انتخاب ایستگاه را سهل نماید.

لینک کمکی