فایل word روش مبتني بر بازنمايي ويژگي و استنتاج فازي براي تشخيص هويت با استفاده رگ انگشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word روش مبتني بر بازنمايي ويژگي و استنتاج فازي براي تشخيص هويت با استفاده رگ انگشت :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

روشهای مختلفی برای تشخیص هویت افراد بااستفاده از رگ انگشتان دست ارائه شده است از اصلی ترین نکات که باعث ایجاد تفاوت در روشهای مختلف می شود میتوان به انتخاب ویژکی های متمایز کننده و پردازش تصاویر انگشتان براساس پیش پردازشهای گوناگون اشاره کرد.هدف این مقاله ارائه روشی برای به کارگیری بهترین ویژگی ها با کمک روشهای یادگیری ویژگی و منطق فازی است برای تصحیح تصویر خام داشتن تصاویر بهتر نیاز به پیش پردازش می باشد. و در نهایت باا ستفاده از ویژگی های موجود در تصاویر تصویر نهایی استخراجمی شود برای تست از مجموعه داده ی SDUMLA-HMT استفاده شده است.

لینک کمکی