فایل word دولت الکترونيک؛زمينه ها ي ضعف هاي پياد سازي آن در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word دولت الکترونيک؛زمينه ها ي ضعف هاي پياد سازي آن در ايران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین مقولات در جامعه اطلاعات مسئله دولت الکترونیک است دولت الکترونیک به معنای فراهم کردن شرایطی است که دولت بتواند خدمات خود را به صورت شبانه روزی و درتمام ایام هفته به شهروندان ارائه کند این امر در سالهای اخیر به طورجدی دردستور کار دولتها قرارگرفته است .مدرحقیقت به کارگیری وگسترش دولت الکترونیک غالبا در جهت ارائه انجام تغییرات در فرآیند های دولت الکترونیک که مهمترین اثار اقتصادی - اداری است فرایند استقرار دولت الکترونیک بازآفرینی دولت در عصر اطلاعات اصلاح الگوی مصرف در پرتو دولت الکترونیک و ضعفهای پیاده سازی آن درایران و به طور کل به تشریح کاملی از دولت الکترونیک می پردازیم.

لینک کمکی