فایل word دستيار هوشمند مديريت ريسک در پروژه هاي عمراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word دستيار هوشمند مديريت ريسک در پروژه هاي عمراني :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

یکی از مشخصه های توسعه اقتصادی هر کشور طرحهای عمرانی آن است و موفقیت در اجرای طرحهای عمرانی ساز و کارها و عواملی از جمله شناسایی ارزیابی و مدیریت ریسک موجود را می طلبد از این رو هدف از این مقاله شناسایی ارزیابی و تخیص بهینه ریسکهای مهم پروژه های عمرانی میان طرفین قرارداد می باشد که در شکل مرسوم آن شامل کارفرما و پیمانکار بوده وتقریبا هیچ سهمی از ریسکها به مهندس مشاور تخصیص داده نمی شود. د این مقاله یک سیستم خبره مبتنی بر دانش با شیوه ی Design Support System) DSS) جهت تشخیص ریسکهای مربوط به طرفین قرارداد در پروژه های عمرانی ارائه شده است که می کوشد با تاکید بیشتر بر فاز ساخت پروژه های عمرانی؛ الگویی ساد تر کاربردی و در حد توان بدون از مشکلاتی که محققین پیشین مطرح نموده اند.

لینک کمکی