فایل word خوشه بندي نيمه نارتي ترکيبي مبتني بر اساس تئوري خرد جمعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word خوشه بندي نيمه نارتي ترکيبي مبتني بر اساس تئوري خرد جمعي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

خوشه بندی نیمه نظارتی ترکیبی مبتنی بر انتخاب بعنوان روشی توسعه یافته از خوشه بندی کلاسیک است که هدف آن ترکیب تعدادی از نتایج بدست آمده ا زالگوریم خوشه بندی مختلف یا اجراهای مختلف از الگوریتمهای خوشه بندی یکسان بر روی مجموعه داده های مشابه با استفاده از یک تابع توافقی می باشد که سبب بهبود کیفیت و استحکام خوشه بندی خواهد شد. این مقاله یک روشی جدید با استفاده از نظریه خردجمعی برای ارزیابی و انتخاب پارتیشنهای اولیه خوشه بندی نیمه نظارتی پیشنهاد می کند. در این مقاله برای کاهش ابعاد داده ها براساس اطلاعات نظارت شده یک الگوریتم خوشه بندی جدید نیمه نظاررتی براساس الگوریتم K-means برای تولید نتایج اولیه معرفی و یک استراتژی جدید برای ارزیابی وانخاب نتایج اولیه براساس مکانیزم بازخورد یک متریک چدید برای ارزیابی تنوع نتایج اولیه ویک مکانیسم جدید برای تخمین مقادیر استانه تنوع ارائه می دهد.

لینک کمکی