فایل word خوشه بندي ديناميک براي شبکه هاي حسگر عامل زيرآبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word خوشه بندي ديناميک براي شبکه هاي حسگر عامل زيرآبي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

استفاده از شبکه های حسگر عامل زیرآبی یک روش برای بررسی واکتشاف در محیطهای زیرآبی است با توجه به این که مهمترین مسئله در شبکه های حسگر کاهش مصرف انر›ی است و یکی از روشهای کاهش مصرف انرژی خوشه بندی می باشد در این مقاله روش خوشه بندی برای UWSAN ها مطرح می شود. گره های حسگر به دلیل این که در زیرآب واقع شده اند. از کانالهای صوتی برای ارتباط با سرخوشه ها و گره های عامل استفاده می کنند در سناریوی پیشنهادی با توجه به 4 پارامتر وزن دار سرخوشه بودن در دورهای قبل میزانانرژی باقیمانده میزان تحرک و فاصله از گره عامل سرخوشه انتخاب شود.

لینک کمکی