فایل word خلاصه سازي خودکار متن مبتني بر الگوريتم کرم شب تاب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word خلاصه سازي خودکار متن مبتني بر الگوريتم کرم شب تاب :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

همانطور که مقدار اطلاعات متنی بر خط در وب گسترده جهانی رشدمی کند و توسع روشهای برای خلاصه سازی خودکار متن مهمتر میشود. خلاصه سازی متن به صورت خودکار به مدت طولانی و مورد مطالعه و استفاده قرار گرفته است طراحی یک سیستم برای تولید خلاصه با کیفیت دست ساخته انسان دشوار است و در نتیجه بسیاری از محققان روی استخراج جمله یا پاراگراف که یک نوع خلاصه سازی است تمرکز کرده اند. در این مقاله یک روش خلاصه سازی استخراجی مبتنی بر الگوریتم کرم شبتاب ارائه شدهاست که در ان از رفتار چشمک زدن کرمهای شب تاب برای جفت گیری الهام گرفته شده است روش پیشنهادی در این مقاله روی مجموعه اسناد استاندارد 2002DUC ازمایش و توسط نرم افزار ارزیاب Rouge مورد تحلیل قرارگرفته است.

لینک کمکی