فایل word حذف نويز از سيگنال ECG بااستفاده از فيلترهاي وفقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word حذف نويز از سيگنال ECG بااستفاده از فيلترهاي وفقي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

چندین LMS علامتدار مبتنی بر فیلترهای وفقی وجود دارند که برای حذف نویز در سیگنالهای ECG دارایمحاسباتی بالایی با چندین برابر وزن حلقه هایی به روز شده مستقل هستند فیلتر وفقی اساسی میانگین مربعاات خطای بین یک ورودی اولیه که در این مقاله سیگنال ECG نویز دار است و ورودی مرجع را که از منبع نویز یا غتشاش بوجود آمده است را به حداقل رساند.نتایج نشان میدهد که عملکرد الگوریتم LMS علامتدار بازگشتی معرفی شده در این پژوهش از عملکرد الگوریتم LMS معمولی؛ عملکرد LMS علامتدار و LMS علامتدار - علامتدار که با هم قابلمقایسه هستند و دارای روابط نسبت سیگنال به نویز و محاسبات پیچیده ای هستند بهتراست.

لینک کمکی