فایل word چالشهاي امنيتي و راهکارهاي ارائه شده در داده هاي عظيم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word چالشهاي امنيتي و راهکارهاي ارائه شده در داده هاي عظيم :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

توسعه بهره گیری از داده های عظیم علاوه بر تامین زیرساختهای قدرتمند تجزیه وتحلیل داده ها مستلزم تامین الزامات حقوقی وقانونی مرتبط است که از زیرساخت های شامل حفظ حریم خصوصی یا حفاظت از داده های شخصیاست ما در این مقاله بر آن شدیم امنیت دربرخی از چالشهای امنیتی موجود در داده ها ی عظیم و همچنین بررسی برخی از راهکارهای ارائه شده برای مواجهه با این چالشها برسی می کنیم. این معماری توانسته است سازمان را قادر با مقداری کمی افت کارایی داده های خود را به صورت امن در کلاد ذخیره کنند. بنابراین در این مقال هدف اصلی ارائه رویکردی جدید جهت مدلسازی تداخلهای معنایی به منظور بصری سازی این تداخل های در زمان ادغام می باشد. نتایج به دست آمده به خوبی نشان میدهد کهاستفاده از این مدل امکان کشف و بصری سازی تداخلهای معنایی را فراهم نموده و زمینه رفع آنها اماده شده است.

لینک کمکی