فایل word توسعه سيستم هاي پيشنهاد دهنده مبتني بر ارائه خدمت به کاربرای با استفاده از خوشه بنديدرخت تصميم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word توسعه سيستم هاي پيشنهاد دهنده مبتني بر ارائه خدمت به کاربرای با استفاده از خوشه بنديدرخت تصميم :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

با رشد سریع تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی محققین بسیاری در این زمینه توسعه سیستمهای پیشنهاد دهنده مبتنی بر ارائه خدمات به کاربران فعالیت مینمایند. اغلب سیستمهای پیشنهاد دهند از دو روش مبتنی بر محتوا و مشارکت بهره می برند با وجود زمان بر بودن تجزیه وتحلیل ویژگیهای کاربران جدید سیستمها طی این تحقیق مدل پیشنهاد دهنده ای ارائه شده است که بدین صورت عمل می کند. برای اثبات تاثیر مدل حاضر؛ خوشه بندی کاربران و شمای سیستم خدمت دهنده با استفاده از درخت تصمیم پیاده سازی شده و کارایی آن با استفاده از آزمایشاتی مورد ارزیابی قرارگرفته است.

لینک کمکی