فایل word تقسيم بندي خودکار ضايعات پوست با استفاده از توابع تنظيم سطح و برمبناي ميدان تصادفي مارکوف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تقسيم بندي خودکار ضايعات پوست با استفاده از توابع تنظيم سطح و برمبناي ميدان تصادفي مارکوف :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

تقسیم بندی تصویر یکی از مباحث مهم در پردازش تصویر است که نقش مهمی در تجزیه و تحیل تصویر دارد. در این مقاله یک روش جدید برای جداسازی ضایعات پوستی با استفاده از مفهوم تعیین سطح با توجه ب میزان همگونی و میداان تصادفی مارکوف ارائه شدهاست درمرحله هموارسازی و تنظیم سطح براساس شدت ناهمگونی یک ویژگیی خوشه بندی با شدتهای محلی از تصویر استخراج شده و یک تابع خوشه بندی محلی برا شدتهای هر پیکسل در همسایگی هر نقطه تعریف شدهاست روش ارائه شده بر روی 200 تصویر درموسکوپی از پایگاه داده PH2 مورد بررسی قرار گرفته است

لینک کمکی