فایل word تشخيص نامحدود صورت: تعيين فرد ذينفع از مجموعه رسانه گروهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تشخيص نامحدود صورت: تعيين فرد ذينفع از مجموعه رسانه گروهي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

مانند پیشرفت کاربردهای تشخیص صورت از مشاهداتی نامحدود و افراد مشارکتی عکسهای پاسپورت و مجوز رانند به صورت نامحدود با افراد غیر مشارکتی نظارات ویدئویی چالشهای جدید تشویق شدهاند. این چالشها طی تغییرات موجود در تابش تجزیه تصویر؛ زمینه دستپاچگی حالت مربوط به صورت؛ وضعیت و... می باشد در بررسی های مربوط به پیش بینی هدف تعیین شخص ذینفع است که اغلب ریشه در کیفیت کم تصاویر وویدئوهای صورت است ما احتیاج به استفاده از منبعی از اطلاعات داریم که در مورد شخص وجود داشته باشد. در این مقاله با این ایده که نمونه های مشابه ما نمودار ماشین حداکثر یادگیری GELM را پیشنهاد کرده ایم .

لینک کمکی